فرهنگی

معنوی-معرفتی

تحول در روحیه تعاون

تحول دیگری که پیدا شد، امروز یک دسته از جوانها، زن و مـرد، از اروپـا آمدنـد پیش من و آنها گفتند ما آمدیم برای اینکه در روستاها برویم و به مردم خدمت بکنـیم. جوان های که سابق در مسائل دیگـر فکـر مـی کردنـد امـروز در اینجـور مسـائل فکـر می کنن... ادامه مطلب

خودباوری

تحول روحی به ملتی شجاع

شما ملاحظه کردید که یک تحول بزرگ روحی که در ایران پیدا شد بـالاتر از ایـن فتحی بود که کردند و آن تحول روحی این بود که یک روز پاسبان می آمـد تـوی بـازار می گفت چهارم آبان است همه باید بیرق بزنید، هیچکس به خودش اجـازه نمـی داد کـه توی مغزش نم... ادامه مطلب

تبلیغ دین

اهمیت نماز جمعه از نگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

۱- مظهر عزم ملی نماز جمعه است. ۲-اقبال به نماز جمعه دشمن را ناکام و ناراحت می کند چون با اقامه نماز جمعه نقشه های دشمن به هم می ریزد. ۳- نماز جمعه به پیشرفت اهداف جمهوری اسلامی کمک می کند. ۴- هنر بزرگ امامان جمعه این است که مطلب مورد نیاز م... ادامه مطلب

0

#

عنوان

&

#

حمایت از مظلوم وظیفه دولتهای اسلامی

پیام ما به دنیاى اسلام، به دولتهاى اسلامى این است که از توان خودتان، از توانایى‌هاى عمومى و ملى و دولتىِ خودتان استفاده کنید، از مظلوم حمایت کنید؛ بفهمانید به دشمنان که دنیاى اسلام در مقابل سبعیت و تجاوز آرام نمى‌نشیند؛ پیام ما به دولتهاى ا... ادامه مطلب

#

$

#

#

حمایت از مظلوم وظیفه دولتهای اسلامی

پیام ما به دنیاى اسلام، به دولتهاى اسلامى این است که از توان خودتان، از توانایى‌هاى عمومى و ملى و دولتىِ خودتان استفاده کنید، از مظلوم حمایت کنید؛ بفهمانید به دشمنان که دنیاى اسلام در مقابل سبعیت و تجاوز آرام نمى‌نشیند؛ پیام ما به دولتهاى ا... ادامه مطلب

تمامی حقوق معنوی این پایگاه متعلق به موسسه بین المللی محبان اهل بیت می باشد.